كارخانجات آجرنمای اسعدی

تاسیس : ۱۳۵۲

مدیریت : ایمان اسعدی

مرجع صدور مجوز :

  • خرید آجرنما مستقیم از كارخانه
  • آجر نسوز
  • آجر هلندی
  • آجر قزاقی
  • آجر سنتی

شبکه‌های اجتماعی

شماره های تماس

آدرس و مسیریابی

مشهد نبش فلسطین 12

مسیریاب نشان مسیریاب بلد مسیریاب گوگل