داروخانه دكتر عماد حقی

شبانه روزی

مدیریت : دكتر عماد حقی

مرجع صدور مجوز : دانشگاه علوم پزشكی مشهد

توصیفات
  • داروخانه شبانه روزی دكتر عماد حقی
  • محصولات تخصصی پوست و مو
  • داروهای تقویتی و پودر های بدنسازی
  • ساخت داروهای تركیبی
آدرس

بلوار پیروزی بین شهید كاوه و پیروزی 1