داروخانه دكتر عماد حقی

شبانه روزی

مدیریت : دكتر عماد حقی

مرجع صدور مجوز : دانشگاه علوم پزشكی مشهد

  • داروخانه شبانه روزی دكتر عماد حقی
  • محصولات تخصصی پوست و مو
  • داروهای تقویتی و پودر های بدنسازی
  • ساخت داروهای تركیبی

شبکه‌های اجتماعی

شماره های تماس

آدرس و مسیریابی

بلوار پیروزی بین شهید كاوه و پیروزی 1

مسیریاب نشان مسیریاب بلد مسیریاب گوگل