خدمات پرستاری در منزل مرهم

پیشرو در ارائه خدمات پرستاری ، پزشكی در منزل

مدیریت : آتشگاهی - تاجیك

مرجع صدور مجوز : وزارت بهداشت و آموزش پزشكی

توصیفات
  • تزریقات ، پانسمان ، سونداژ ، كشیدن بخیه
  • اعزام پرستار و پزشك به منزل
  • تهیه دارو
  • انجام مشاوره پزشكی و پرستاری
  • فیزیوتراپی و سونوگرافی در منزل
  • ختنه و نوار قلب در منزل
آدرس

نیشابور خیابان امام كوچه كنار پاساژ ناصرانی