آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی ابن سینا

تاسیس : 1376

مدیریت : حمیدرضا مكرم دری

مرجع صدور مجوز : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

  • بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و متعهد
  • استفاده از برترین تجهیزات آزمایشگاهی قابل دسترس در كشور
  • برقراری ارتباط علمی با سایر مراكز و پزشكان
  • توجه ویژه به امكانات رفاهی و بهداشتی مراجعین
  • ارتباط مستقیم مسئول فنی با بیماران
  • توجه ویژه به نطرات و پیشنهادات مراجعین
  • اجرای دقیق و نظارت مستمر بر دستورالعملهای كنترل كیفی مصوب آزمایشگاه مرجع سلامت
  • شماره كارت آزمایشگاه ابن سینا
  • 6104337762221446
  • بنام حمیدرضا مكرم دری (بانك ملت )

شبکه‌های اجتماعی

شماره های تماس

آدرس و مسیریابی

حدفاصل هفت تیر و و كیل آباد 22 پلاك 538