كلینیك روانشناسی آگاپه

ویژه كودكان

مدیریت : دكتر معصومه انظاری

مرجع صدور مجوز :

  • كلینیك تخصصی روان شناسی مونته سوری دو زبانه
  • روانشناسی كودك
  • روانشناسی بزرگسال

شبکه‌های اجتماعی

شماره های تماس

آدرس و مسیریابی

هاشمیه بین 10و12 پلاك72 طبقه4

مسیریاب نشان مسیریاب بلد مسیریاب گوگل