بوم گردی حاج كاظم - نیشابور

امكانات شهر با جاذبه های طبیعت

مدیریت : طاهره رأفت

مرجع صدور مجوز : میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  • توضیحات مهم و كاربردی
  • توضیحات مهم و كاربردی
  • توضیحات مهم و كاربردی
  • توضیحات مهم و كاربردی
  • توضیحات مهم و كاربردی

شبکه‌های اجتماعی

شماره های تماس

آدرس و مسیریابی

نیشابور- فردوسی 4،میلان4/3 ،پ 38

مسیریاب نشان مسیریاب بلد مسیریاب گوگل