بوم گردی حاج كاظم - نیشابور

ازجاذبه های شهرنیشابور میتونیدداز بازارفیروزه وآرامگاه خیام،عطار،كمال الملك ،استادپرویزمشكاتیان وگنبدهای تاریخی شادمهر،كاروانسراشاه عباسی،مسجدجامع پهلوان كرخی

مدیریت : طاهره رأفت

مرجع صدور مجوز : میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

توصیفات
  • بومگردی حاج كاظم واقع درمركز شهر نیشابور بادسترسی آسان به مراكز خریدونانوایی وأبنیه تاریخی
آدرس

نیشابور- فردوسی 4،میلان4/3 ،پ 38