شركت نانو پارس

نمایندگی شركت نانو پارس و شركت آجرنما دیرگداز

مدیریت : عطایی

توصیفات
  • عرضه كننده انواع محصولات نانو ساختمانی
  • انواع مواد نانو و آبگریز كننده
  • رنگ های هوشمند خود الاستیك و خود تمیز شونده
  • عایق های دو جزئی و آببند
آدرس

بزرگراه پیامبر اعظم بین پیامبر اعظم 55و57