شركت فن آوری اطلاعات فردا رایانه

تاسیس : 1381

مدیریت : مهندس سعید بابائی

مرجع صدور مجوز : شورایعالی انفورماتیك كشور

توصیفات
  • ارائه راهكارهای تجارت الكترونیك
  • بهینه سازی و تجاری سازی وب سایت
  • مشاوره بازاریابی اینترنتی در كسب و كار
  • وبسایت ( مشاوره ، اجرا ، پشتیبانی ، امنیت )
  • راه اندازی كسب و كار بر پایه تجارت الكترونیك
آدرس

مشهد بین میدان راهنمایی و فلسطین پلاك 18

عنوان قیمت - ریال
تحلیل KW 40000000
وب سایت فروشگاهی 250000000
وب سایت محصول محور 130000000
وب سایت نمایشگاهی 80000000
ویزینت 15000000