ویزینت

اپراتور كارت ویزیت اینترنتی

مدیریت : شركت مهندسی فردارایانه

مرجع صدور مجوز : شورایعالی انفورماتیك ایران

توصیفات
  • ابزاری نوین جهت حفظ دائمی ارتباط با مشتری
  • دارای قابلیت ایجاد و توسعه منظومه تجاری
  • دارای نسخه اختصاصی پرسنل فروش
  • دارای لیست قیمت پویا
  • پشتیبانی از پیام رسانهای داخلی و خارجی
آدرس

مشهد- حدفاصل میدان راهنمایی و فلسطین،پ 18

عنوان قیمت - ریال
كارت ویزیت اینترنتی - ویزینت 20/000/000