صنایع كاسه نمد حسن زاده

مركز تهیه و توزیع انواع كاسه نمد و پكینگ و اورینگ

مدیریت : محمد حسن زاده

مرجع صدور مجوز : اتحادیه مربوطه

توصیفات
  • تهیه و توزیع انواع كاسه نمدهای صنعتی
  • ماشینی وكشاورزی
  • اورینگ و پكینگ
  • انواع قطعات لاستیكی
آدرس

مشهد خیابان كوشش بین 12 و 14 جنب بانك نور