پویانت خودرو

اسقاط و اوراق خودروهای فرسوده

مدیریت : حمید معماران

توصیفات
  • انجام كلیه امور مربوط به اسقاط خودرو
  • مركز تخصصی اسقاط خودرو در مشهد
  • همكاری با مراكز اسقاط خودرو در سراسر كشور
  • خرید و فروش خودروهای فرسوده
آدرس

مشهد قاسم آباد شریعتی 32 پلاك 3