شهرداری مشهد

شهرداری مشهد- ساختمان مركزی
مشهد- میدان شهدا،ساختمان شهرداری
شهرداری مشهد- اداره كل درآمدهای عمومی
مشهد- میدان شهدا،ساختمان شهرداری
شهرداری مشهد- معاونت عمران و حمل ونقل
مشهد- میدان شهدا،شهرداری مركز
شهرداری مشهد- معاونت شهرسازی ومعماری
مشهد- میدان شهدا،ساختمان شهرداری
شهرداری مشهد- معاونت برنامه ریزی وسرمایه انسانی
مشهد- میدان شهدا،ساختمان توسعه
شهرداری مشهد- معاونت اقتصادی
مشهد- خ دانشگاه
شهرداری مشهد- معاونت محیط زیست وخدمات شهری
مشهد- میدان شهدا،ساختمان شهرداری
شهرداری مشهد- معاونت وسازمان اجتماعی
مشهد- میدان شهدا،ساختمان شهرداری
شهرداری مشهد- معاونت مالی وپشتیبانی
مشهد- میدان شهدا،ساختمان مركزی شهرداری
شهرداری مشهد- سازمان خدمات ایمنی وآتش نشانی
مشهد- بلواروكیل آباد،حدفاصل31و33
شهرداری مشهد- سازمان پایانه های مسافربری
مشهد- بزرگراه شهیدسلیمانی
شهرداری مشهد- سازمان بازآفرینی
مشهد- دانشگاه8
شهرداری مشهد- سازمان زمین ومسكن
مشهد- بلوارقرنی
شهرداری مشهد- سازمان عمران
مشهد- خ دانشگاه،بین3و9
شهرداری مشهد- سازمان اتوبوسرانی
مشهد- خ فدائیان اسلام
شهرداری مشهد- سازمان پاركها وفضای سبز
مشهد- قاضی طباطبایی7
شهرداری مشهد- سازمان حمل ونقل
مشهد- خ فداییان اسلام
شهرداری مشهد- سازمان ساماندهی مشاغل شهری
مشهد- بلواروكیل آباد،حدفاصل55و57
شهرداری مشهد- سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات
مشهد- بلوارمعلم،نبش1
شهرداری مشهد- سازمان فردوس ها
مشهد- آیت الله هاشمی رفسنجانی 32
شهرداری مشهد- بهره برداری قطارشهری
مشهد- بزرگراه بسیج
شهرداری مشهد- سازمان مدیریت ونظارت تاكسیرانی
مشهد- خ فدائیان اسلام
شهرداری مشهد- سازمان مدیریت حمل ونقل باردرون شهری
مشهد- خ فدائیان اسلام
شهرداری مشهد- شركت قطارشهری
مشهد- بلوارشهید رستمی
شهرداری مشهد- سازمان مدیریت پسماند
مشهد- بزرگراه شهید سپد قاسم سلیمانی
شهرداری مشهد- شركت توسعه ارتباطات ترافیكی
مشهد- میدان امام خمینی
شهرداری مشهد- منطقه1
مشهد- بلوارخیام
شهرداری مشهد- منطقه2
مشهد- بلوارحرعاملی
شهرداری مشهد- منطقه3
مشهد- خواجه ربیع7
شهرداری مشهد- منطقه4
مشهد- بزرگراه شهید بابانظرشهرداری مشهد

به عنوان سازمان اجرایی شهری، مسئول تدارك و تأمین خدمات عمومی و شهری برای ساكنین شهر مشهد است. این سازمان به منظور بهبود كیفیت زندگی شهروندان، با برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های توسعه شهری، بهبود كیفیت خدمات شهری را به دست می‌آورد. شهرداری مشهد در این راستا به اجرای طرح‌های توسعه شهری، ساماندهی و توسعه فضای سبز، بهبود و توسعه شبكه‌های تأمین آب و برق و مدیریت پسماندها می‌پردازد. همچنین، شهرداری مشهد مسئول ارائه خدمات عمومی شهری مانند تأمین آب و برق، مدیریت ترافیك و حمل و نقل عمومی، بهبود و توسعه بناهای تاریخی و آثار باستانی و نظارت بر اجرای مقررات و مصوبات شهرداری است. به طور كلی، شهرداری مشهد با همكاری نهادهای شهری دیگر، به بهبود و توسعه شهری و تأمین نیازهای شهروندان می‌پردازد.

137 شهرداری مشهد - Pdf دانلود نقشه مناطق شهرداری مشهد - اخبار شهرداری ثامن مشهد - اخبار شهرداری منطقه 12 مشهد - اداره كل حقوقی شهرداری مشهد - اسامی كاركنان شهرداری مشهد - استخدامی آتش نشانی مشهد - استعلام بدهی الیت - استعلام پارك حاشیه ای مشهد - اطلاعیه اتوبوسرانی مشهد - افتتاح خط 2 مترو مشهد - افتتاح خط ۳ مترو مشهد - انتصابات جدید شهرداری مشهد - اینستاگرام آتش نشانی مشهد - آتش نشانی تهران - آتش نشانی مشهد دانشجو - آدرس سازمان ترافیك مشهد - آدرس سازمان زمین و مسكن شهرداری مشهد - آدرس سازمان عمران شهرداری مشهد - آدرس شهرداری منطقه 1 - آدرس شهرداری منطقه 11 - بازداشت مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد - بازیافت انلاین مشهد - بلوار مصلی مشهد منطقه چند است - پخش زنده دوربین های كنترل ترافیك مشهد - پرداخت هزینه پارك حاشیه ای مشهد - پلیس ساختمان منطقه 2 مشهد - پورتال شهرداری منطقه 12 مشهد - پورتال شهرداری منطقه 3 مشهد - پورتال شهرداری منطقه یك مشهد - تلفن شكایات اتوبوسرانی مشهد - تلفن شكایات شهرداری مشهد - تلفن شهرداری منطقه یك مشهد - تلفن مركز كنترل ترافیك مشهد - تماس با پلیس ساختمان مشهد - تمدید مجوز سازمان میادین مشهد - چارت شهرداری مشهد - حراست قطار شهری مشهد - خرید شارژ الیت مشهد - خطوط اتوبوسرانی مشهد - خیابان امام خمینی مشهد منطقه چند است - دانلود نرم افزار شارژ الیت - دانلود نقشه مناطق 17 گانه مشهد - درخواست قطع درخت شهرداری مشهد - درمانگاه شهرداری میرزا كوچك خان مشهد - دفترچه راهنمای خطوط اتوبوسرانی مشهد - رامین مهدوی شهرداری مشهد - روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد - روابط عمومی شهرداری مشهد - رئیس سازمان عمران شهرداری مشهد - رئیس سازمان میادین مشهد - سازمان آتش نشانی - سازمان بازآفرینی شهری مشهد - سازمان حمل و نقل مشهد - سازمان حمل و نقل و ترافیك - سازمان فردوس های شهرداری مشهد - سازمان كنترل ترافیك مشهد - سازمان مپ مشهد - سازمان مدیریت حمل و نقل سوخت - سازمان میادین شهرداری مشهد - سازمان میادین مشهد صدور مجوز - سازمان میادین مشهد ورود به سامانه - ساعت كاری اتوبوسرانی مشهد ۱۴۰۱ - سامانه ثبت نام حمل و نقل درون شهری - سامانه جامع فضای سبز شهرداری مشهد - سامانه حمل و نقل بار و كالا - سایت سازمان پاركها و فضای سبز مشهد - سایت سازمان فاوا شهرداری مشهد - سایت شهرداری ثامن مشهد - سایت شهرداری مشهد - سایت شهرداری منطقه 11 مشهد - سایت شهرداری منطقه 4 مشهد - سایت شهرداری منطقه ثامن - سایت شهرداری منطقه هشت مشهد - سایت قطار شهری مشهد - سایت مدیریت پسماند مشهد - سایت معاونت شهرسازی و ساختمان - سیستم یكپارچه شهرسازی مشهد كد نوسازی - شارژ پارك هوشمند مشهد - شارژ پاركینگ آساپ مشهد - شركت عمران مشهد - شكایات الیت مشهد - شماره اتوبوسرانی مشهد - شماره تلفن سازمان میادین مشهد - شماره تلفن شهرداری منطقه 11 مشهد - شماره سازمان آتش نشانی مشهد - شهردار مشهد ۱۴۰۱ - شهردار منطقه 12 مشهد كیست - شهرداری مركزی مشهد - شهرداری مشهد اداره كل درآمدهای عمومی ونوسازی - شهرداری مشهد ساختمان مركزی - شهرداری مشهد سازمان اتوبوسرانی - شهرداری مشهد سازمان بازآفرینی فضاهای شهری - شهرداری مشهد سازمان پاركها و فضای سبز - شهرداری مشهد سازمان پایانه های مسافربری - شهرداری مشهد سازمان حمل و نقل ترافیك - شهرداری مشهد سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی - شهرداری مشهد سازمان زمین و مسكن - شهرداری مشهد سازمان ساماندهی مشاغل شهری - شهرداری مشهد سازمان عمران - شهرداری مشهد سازمان فردوس ها - شهرداری مشهد سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات - شهرداری مشهد سازمان مدیریت پسماند شهردای مشهد - شهرداری مشهد سازمان مدیریت حمل ونقل باردرون شهری - شهرداری مشهد سازمان مدیریت ونظارت برتاكسیرانی - شهرداری مشهد شركت بهره برداری قطارشهری - شهرداری مشهد شركت توسعه ارتباطات ترافیكی - شهرداری مشهد شركت قطار شهری - شهرداری مشهد معاونت اقتصادی - شهرداری مشهد معاونت برنامه ریزی وسرمایه انسانی - شهرداری مشهد معاونت شهرسازی و معماری - شهرداری مشهد معاونت عمران حمل و نقل و ترافیك - شهرداری مشهد معاونت مالی و پشتیبانی - شهرداری مشهد معاونت محیط زیست و خدمات شهری - شهرداری مشهد معاونت و سازمان اجتماعی و فرهنگی - شهرداری مشهد منطقه 1 - شهرداری مشهد منطقه 11 - شهرداری مشهد منطقه 12 - شهرداری مشهد منطقه 2 - شهرداری مشهد منطقه 3 - شهرداری مشهد منطقه 4 - شهرداری مشهد منطقه 5 - شهرداری مشهد منطقه 6 - شهرداری مشهد منطقه 7 - شهرداری مشهد منطقه 8 - شهرداری مشهد منطقه ثامن - شهرداری منطقه 5 مشهد - شهرداری منطقه 6 - شهرداری منطقه 6 مشهد - شهرداری منطقه ۶ ناحیه ۳ مشهد - شهرداری منطقه 7 مشهد - شهرداری منطقه 8 مشهد - شهرداری منطقه 9 مشهد - شهرداری منطقه ۹ مشهد - شهرداری منطقه پنج - شهرداری منطقه كوهسنگی مشهد - ضوابط شهرسازی مشهد - طرح تفصیلی منطقه 12 مشهد - طرح تفصیلی منطقه 5 مشهد - فاش شهرداری مشهد - فیش حقوقی آتش نشانی مشهد - كد مناطق مشهد - كد منطقه شهرداری قاسم اباد مشهد - محله خواجه ربیع مشهد - مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد - مدیرعامل سازمان زمین و مسكن شهرداری مشهد - مدیرعامل شركت بهره برداری قطار شهری مشهد - مدیركل حراست شهرداری مشهد - مراكز بازیافت مشهد - مزایده سازمان پاركها مشهد - مزایده سازمان میادین مشهد - مساحت منطقه 12 مشهد - مسیریابی هوشمند خطوط اتوبوسرانی مشهد - مشیری سازمان میادین مشهد - معاون جدید شهردار مشهد - معاون شهردار مشهد - معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد - معاونت عمران شهرداری مشهد - معاونت فرهنگی شهرداری مشهد - معاونت های شهرداری مشهد - مناقصات شهرداری مشهد - منطقه 1 مشهد كجاست - منطقه 13 مشهد - منطقه ۱ مشهد كجاست - منطقه ۱۱ مشهد كجاست - منطقه ۱۲ مشهد كجاست - منطقه 2 مشهد كجاست - منطقه ۲ مشهد - منطقه 3 مشهد كجاست - منطقه ۳ مشهد - منطقه 4 مشهد كجاست - منطقه ۴ مشهد - منطقه ۵ مشهد - منطقه 6 مشهد كجاست - منطقه 7 مشهد كجاست - منطقه 8 مشهد كجاست - منطقه 9 مشهد كجاست - منطقه پنج مشهد كجاست - منطقه ثامن مشهد - منطقه ثامن مشهد كجاست - منطقه شهرداری جلال آل احمد مشهد - منطقه های مشهد - مهدی عرفانیان شهردار منطقه ۱۱ مشهد - موتور برقی شهرداری مشهد - ناحیه 2 شهرداری منطقه 12 مشهد - ناحیه 2 منطقه دو شهرداری مشهد - ناحیه 3 شهرداری منطقه 12 مشهد - نحوه درخواست سطل زباله از شهرداری - نقشه شهرداری مشهد - نقشه منطقه 12 مشهد - نقشه منطقه 2 شهرداری مشهد - نقشه منطقه 3 مشهد - نقشه منطقه 8 مشهد - نقشه منطقه یك مشهد - ورود به سامانه حمل و نقل - وظایف پلیس ساختمان شهرداری مشهد - وندور لیست آتش نشانی مشهد


مجله فن آوری

 
تصاویر طلایی از طبیعت غرق در پاییز سوئیس
1402/07/08
مایكروسافت با نسخه وب‌محور ویندوز ۱۲، بازار Chrome OS را هدف می‌گیرد
1402/07/07
۱۵ نقطه روی زمین كه به سیاره‌های بیگانه شباهت دارند
1402/07/07
ایكس تاكنون ۲۰ میلیون دلار به كاربران پرداخت كرده است
1402/07/07
خودنمایی لبه‌های تخت در اولین تصویر گلكسی A15 سامسونگ
1402/07/07
۵ ابزاری كه با هوش مصنوعی كیفیت تصویر شما را افزایش می‌دهند
1402/07/07
خیز اپل برای حضور قدرتمند در بازار هوش مصنوعی با سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی جدید
1402/07/07
انویدیا، رهبر بازار تراشه‌های هوش مصنوعی، توسط اروپا نقره‌داغ می‌شود؟
1402/07/07
تشعشعات خطرناك آیفون ۱۲؛ آپدیت نرم‌افزاری اپل به تأیید فرانسه رسید
1402/07/07
هكرها در كمین كاربران كروم؛ مرورگر خود را همین حالا آپدیت كنید
1402/07/07
حاشیه گلكسی S24 باریك‌تر از آیفون ۱۵ پرو خواهد بود
1402/07/07
زور اپل به قوانین جدید چین می‌چربد؟
1402/07/07
انواع اكانت های ظرفیتی PS4، PS5 و ایكس باكس
1402/07/07
این گلكسی S24 اولترا است!
1402/07/07
همه‌چیز درباره نوار موبیوس و معمایی كه پس از ۵۰ سال حل شد
1402/07/07
چت‌بات بینگ، كاربران را به سایت‌های حاوی بدافزار هدایت می‌كند
1402/07/07
بعدیانتها


با توجه به نیاز همیشگی شهروندان به اطلاعات و تلفن های تجاری و دولتی اقدام به تولید و راه اندازی سامانه 118 نوین بعنوان بزرگترین پایگاه اطلاعات مشاغل در کشور نمودیم .هدف ما در دسترس قرار دادن اطلاعات و مشخصات مریوط به مشاغل خصوصی و دولتی به عموم شهروندان و کاربران می باشد.


مشهد میدان راهنمایی روبروی دستغیب 3 پلاک 18
تلفن : 38472159 - 051 (10 خط)
ایمیل : info@118ovin.com